Kontakt

Kontakt

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o. o.
62-001 Chludowo
ul. Tysiąclecia 8

tel.  0-61/8116-557
fax. 0-61/8116-521

e-mail: zkp@zkp.com.pl, bus@zkp.com.pl
NIP : 777-26-19-358
REGON : 634263817

KRS : 0000113873 , Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy Spółki : 5 120 000,00 PLN

Konto bankowe : 53 9043 1054 2054 0038 2265 0001

datejust replica