19 stycznia 2018 roku podpisaliśmy umowę na dostarczenie dwóch kolejnych nowych autobusów niskopodłogowych z firmą z Bolechowa Solaris Bus & Coach S.A.

Autobusy są zakupione w ramach projektu „Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła” dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Autobusy, które mają być dostarczone w ramach zamówienia to dwa niskopodłogowe Solarisy Urbino 12 czwartej generacji z silnikami spełniającymi normę emisji spalin Euro 6. Autobusy te będą tak samo dobrze wyposażone jak zakupione w zeszłym roku Solarisy.
Dodatkowo w tym roku zakupiliśmy jeden autobus Soalris Urbino 10,5 , który zasili nasz tabor na początku marca.