Film przedstawiajacy nowy autobus hybrydowy Solaris Urbino 12

Dnia 21 sierpnia 2023 roku odbyło się oficjalne przekazanie nowego Solarisa Urbino 12 Hybrid.

            W przekazaniu, które miało miejsce w siedzibie spółki w Chludowie  wzięli udział: wójt Grzegorz Wojtera, zastępczyni wójta Ilona Ciok, przedstawiciel firmy Solaris Bus & Coach – dyrektor sprzedaży Andrzej Sienkiewicz; Piotr Mandrysz. Firmę ZKP Suchy Las reprezentował prezes spółki Edward Miśko wraz z pracownikami.

            Autobus został zakupiony przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektu „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las” dla działania 11.4. Transport miejski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

            Solaris Urbino Hybrid to autobusy wyposażone w układ napędowy składający się z silnika lub silników elektrycznych oraz napędu konwencjonalnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągają redukcję zużycia paliwa sięgającą średnio od 20 do 30% w stosunku do pojazdów z silnikiem diesla. Dodatkowo autobusy hybrydowe Solaris mogą posiadać funkcję pokonywania określonego dystansu w trybie całkowicie bezemisyjnym.

            Ponadto Solaris z napędem hybrydowym odznacza się znakomitymi parametrami jezdnymi, w szczególności cechuje go energiczne, a przy tym płynne przyspieszenie. Jedną z głównych cech napędu jest możliwość odzyskania podczas hamowania energii kinetycznej. Ta z kolei zostaje później zamieniana w energię elektryczną i w tej postaci jest gromadzona w magazynie energii – superkondensatorach, czyli w kondensatorach o dużej pojemności, przystosowanych do szybkiego ładowania i rozładowywania.

            W hybrydowej wersji modelu Urbino 12 Solaris posiada funkcję zero-emission, upodobniającą pojazd do autobusów elektrycznych. Dzięki zamontowanemu systemowi Stop-and-go, silnik spalinowy wyłącza się podczas postoju na przystanku i otwarciu drzwi, natomiast włącza się zaraz po wyczerpaniu energii w superkondensatorach. Oprócz tego w pojazdach jest możliwość zamontowania urządzenia GPS wraz z odpowiednim oprogramowaniem, które umożliwia uruchomienie funkcji Arrive-and-go. Funkcja ta dodatkowo wyłącza pracę silnika spalinowego już podczas podjeżdżania autobusu do przystanku. To ekologiczne rozwiązanie, według przeprowadzonych testów, jest w stanie zaoszczędzić do 20% paliwa potrzebnego w analogicznym pojeździe z konwencjonalnym napędem. Cicha praca pojazdu pozwala również na znaczne zmniejszenie poziomu hałasu, szczególnie w zatłoczonych centrach miast.

            Podstawową korzyścią pojazdów hybrydowych jest mniejsze spalanie, które jest następstwem wykorzystywania odzyskiwanej energii. W efekcie pojazdy są tańsze w użytkowaniu oraz bardziej ekologiczne, ponieważ emitują mniej zanieczyszczeń przy takim samym przejechanym dystansie, co ich w pełni spalinowe odpowiedniki. 

            Spółka cały czas stara się o to aby transport publiczny w gminie Suchy Las był komfortowy, wygodny, a przede wszystkim ekologiczny. Ponad ¾ taboru posiada normę emisji spalin Euro 5 EEV i wyższe.

Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las

Gmina Suchy Las podpisała umowę o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację zadania pn. „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las”. 

Celem projektu jest dostarczenie najwyższej jakości usług i realizacja strategii Gminy ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i CO2.

czytaj dalej: Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las

Główne cele projektu:

  • Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego,
  • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu,
  • Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców,
  • Zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem indywidualnego, w tym poprzez poprawę  jakości taboru i usług,
  • Zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko poprzez zmniejszenie emisji oraz hałasu,
  • Obniżenie kosztów obsługi i utrzymania taboru autobusowego.

Planowany całkowity koszt projektu: 2 044 280,00 zł

Dofinansowanie: 1 360 000,00 zł 

Projekt realizowany w partnerstwie z Zakładem Komunikacji Publicznej Suchy Las, Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Suchy Las, jako beneficjent projektu współfinansowanego w ramach działania 11.4. Transport miejski, Oś Priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

pn. „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las”

nr umowy POIS.11.04.00-00-0003/22-00 

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.   

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

  1. adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub
  2. formularza: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/